Veelgestelde vragen 

1: Waarom helpt relatietherapie?

Relatietherapie is een effectieve manier om relatieproblemen op te lossen voor de lange termijn. Je leert nieuwe manieren  van omgaan met elkaar waar je beiden voordeel van hebt. Elkaar tegemoet kunnen komen en niet meer vast te lopen in het contact, een gezonde relatie door een goede sfeer te creëren. Misschien zie je het nu somber in en denk je weleens aan scheiden, toch nodig ik je uit om relatietherapie te proberen. Er zijn in mijn ervaring altijd mogelijkheden te vinden om je situatie te verbeteren en weer positief te worden. Soms kan verandering zelfs snel gaan, nieuw perspectief zien en geïnspireerd worden om er samen voor te gaan, een nieuwe start! Relatietherapie kan je relatie weer goed op gang helpen, samen uit de impasse!


Terug naar boven.

2: Hoe komt het dat we vastlopen?

Veel partners in relatie hebben er last van, over sommige kwesties raken ze maar niet uitgepraat. Je hoopt dat na een goed gesprek 'het' probleem is opgelost, maar toch merk je enige tijd later dat er nauwelijks iets is veranderd. Om moedeloos van te worden. Misschien herken je dit in jouw relatie. Het probleem is waarschijnlijk dat je samen gevangen zit in een vast patroon van actie < > reactie. De vraag is: 'hoe kom je uit deze negatieve cirkel van reageren op elkaar? Accepteren, of samen een nieuwe stap zetten waardoor je beter tot je recht komt en je relatie vooruit helpt?  Relatietherapie kan je hierbij helpen.


Terug naar boven.

3: Wat kan relatietherapie voor je relatie / huwelijk betekenen?

Relatietherapie is een bijzondere vorm van relationele hulp. Ieder huwelijk of relatie kan vastlopen, om allerlei redenen. Je wilt allebei het beste voor je liefste, een diep verlangen naar gezamenlijk geluk.  Maar wat te doen als de liefde ver te zoeken is? Dat is niet wat je wilt, maar problemen horen erbij, het gaat nooit allemaal vanzelf. Soms monden problemen uit in een relatiecrisis: 'komen we hier ooit nog uit?' Het is heel vervelend om het gevoel te hebben vast te zitten in een negatieve spiraal. Als je samen in zo'n spiraal terecht bent gekomen dan is het wellicht raadzaam om hulp in te schakelen. Het is mogelijk weer normaal in contact te komen met elkaar en er van te leren, herhaling te voorkomen. Relatietherapie gaat over het samenspel tussen jullie, niet om persoonlijke verandering, jullie relatie gaat in therapie.


Terug naar boven.

4: Voor wie?

Relatietherapie is effectieve hulp voor partners en geliefden met een duurzame relatie. Als je lang samen bent moet je soms wat zeilen bijzetten. Een huwelijk of relatie gaat niet altijd vanzelf. Soms is het ook hard werken om het elkaar naar de zin te maken en de boel te regelen.  Bijvoorbeeld: hoe ga je om met  het anders zijn van je partner, hoe hou je goed contact met elkaar, hoe zit het met waardering en respect jegens elkaar, praten over intimiteit, kwetsbaar kunnen zijn, wederzijds vertrouwen, gelijkwaardigheid. 

Relatietherapie bij Reëel staat open voor allerlei relaties: vrouw-man; vrouw-vrouw; man-man; transgenderrelatie; voor ex-partners na een scheiding; ouder-kind; familierelatie en werkrelatie.


Terug naar boven.

5: Mijn partner heeft een sterk karakter, is verandering wel mogelijk?

De vraag is of mensen kunnen veranderen?  Men denkt vaak dat mensen met een bepaald karakter niet kunnen veranderen, alsof karakter aangeboren is. Ik denk dat dit voor een klein deel waar is, maar het overgrote deel van menselijk gedrag zie ik als aangeleerd. Ik heb vaak gemerkt dat mensen nieuwe ontdekkingen deden in therapie terwijl ze daar vooraf  niet zo op gerekend hadden.  Het gaat er in mijn ervaring om dat je op de juiste manier aangesproken wordt, respectvol en invoelend, belangstellend bent, accepteert wie je bent en laat merken dat nieuw ervaren inzicht meerwaarde kan hebben.


Terug naar boven.

6: Wat houdt verandering in?

Een relatie of huwelijk kan veranderen als je samen bereid bent uit te vinden hoe je slepende relatieproblemen kunt oplossen om  een nieuwe en stevige basis te leggen voor een meer succesvolle relatie. Veruit de meeste mannen en vrouwen willen het liefst een duurzame en veilige relatie, gebaseerd op: liefde, vriendschap, vertrouwen, intimiteit, zingeving. Bij dit verlangen hoort ook de vaardigheid om samen tegenslagen aan te kunnen en het vermogen om problemen op te lossen.

Een huwelijk of relatie -dat ontdek je gaandeweg- kent vele kanten die om aandacht vragen.  Echter, sommige kwesties kunnen wat lastiger zijn.  Je hebt niet altijd een oplossing paraat of manier van aandacht geven dat goed uitpakt. Dan kun je het beter even laten rusten. Het kan een groter probleem worden, als we dat steeds weer opzij moeten leggen. Dan kan het gaan wringen en irriteren, je gaat er meer last van krijgen dan je lief is.  Vaak is onmacht dan het gevolg en dat is pijnlijk. Niet te weten hoe het verder moet... wellicht een goed moment om hulp te vragen.


Terug naar boven.

7: Hoe lang duurt relatietherapie?

Een veranderingsproces met behulp van relatietherapie kan soms snel gaan, minder dan vijf sessies. Mijn ervaring is dat succesvolle relatietherapie  meestal wat meer tijd nodig heeft, gemiddeld acht tot tien sessies. In tijd kun je denken aan drie tot zes maanden, bij ongeveer twee sessies per maand. Bedenk, als je al heel lang samen bent en mogelijk al enige jaren relatieproblemen hebt, dat het enige tijd vraagt om nieuwe omgangsvormen aan te leren en eigen te maken. In het algemeen is de ervaring dat een huwelijk of relatie zo'n negen maanden nodig heeft om weer succesvol verder te kunnen.


Terug naar boven.

8: Hoe werkt het?

Als je uit de negatieve interactiecirkel (oude patronen) kunt blijven, heb je samen al heel veel gewonnen. Echter, nieuwe interactie is een gezamenlijk leerproces, dat je niet even snel onder de knie hebt. Een nieuwe en betere manier van omgaan met elkaar vraagt oefening en gewenning, waarbij je bereid moet zijn elkaar te helpen om vooruit te komen. Bedenk dat deze bezigheid -het veranderingsproces- een uitdagend en boeiend proces is. Je leert jezelf en jouw partner diepgaander kennen door de nieuwe en verdiepende manier van contact maken met elkaar. Dat wil zeggen dat je nieuw gedrag ontwikkelt en meer -psychologisch- inzicht krijgt in jezelf en bij jouw partner. Samen ga je door jullie weerstand (gepaste tegenwerking) heen om de relatie te laten groeien. Verandering gaat stapsgewijs en moet hand-in-hand gaan met enerzijds behoudt van zekerheid en anderzijds te leren vertrouwen op wat nieuw is!


Terug naar boven.

9: Is alleen aan je relatie werken ook mogelijk?

Relatietherapie impliceert dat de relatie in therapie gaat, de voorkeur is dan om dat proces samen aan te gaan. Maar soms is de situatie zodanig dat je niet samen kunt of (nog) niet samen wilt. In dat geval is er zeker ruimte om alleen aan je relatie werken. Mocht het wenselijk zijn dan kan jouw partner altijd later aansluiten. Als dat een optie wordt, jouw partner erbij, dan kunnen we samen bekijken hoe we dat het beste in kunnen passen. Jouw partner komt eerst individueel of hij/zij sluit bij jou aan en we starten met relatietherapie. Hoe dan ook, ik stel me flexibel op, het uitgangspunt is wat het beste voor jou / jullie relatie werkt. 


Terug naar boven.

10: Wat is de visie en werkwijze?

Contact is de eerste realiteit in het leven. Relatietherapie en individuele gestalttherapie door mij gegeven, heeft als uitgangspunt het contact tussen mensen. Leven zonder contact is ondenkbaar. We hebben de ander nodig via contact om in onze behoeften te kunnen voorzien, bijvoorbeeld: acceptatie, liefde, waardering, respect, discussie, intimiteit, seks, veilige hechting, anders te kunnen zijn, anders mogen zijn, etc. Ik heb mijn kennis ontwikkeld door ervaring en theorie met elkaar te verbinden. Ik denk en werk vanuit het idee dat mensen zich ontwikkelen in relatie met anderen. Mijn werkwijze is relationeel gericht, grotendeels gebaseerd op de theorie van de Gestalttherapie, de therapie van het contact en de situatie (Georges Wollants), aangevuld met:  EFT -aanpak (Sue Johnson; Houd me vast), 7 pijlers van een goede relatie (John Gottman), Liefde is een werkwoord (Fons van Steenwegen), Emotiegerichte aanpak (Lesly Greenberg), Intiem converseren in partnerrelaties (Dan Wile).


Terug naar boven.

11: Komt eenzaamheid vaker voor in relaties?

Eenzaamheid komt in huwelijken en relaties veel voor. Dat is op zichzelf vreemd, je partner is immers heel vaak in de buurt. Ondanks dat je samen bent is het toch mogelijk dat gevoelens van eenzaamheid kunnen ontstaan. Hoe kan eenzaamheid in een relatie of huwelijk sluipen? Wat gaat er mis. Vaak gaat het om het onvoldoende emotioneel beschikbaar zijn, of dat niet duidelijk is hoe je elkaar moet benaderen om de goede aandacht en steun te krijgen. Het is voor veel mensen moeilijk om oprecht over gevoelens / kwetsbaarheid te praten. 

Hoewel partners van goede wil zijn voor elkaar, kan er desondanks toch afstand en eenzaamheid in de relatie sluipen. Een diepe vorm van eenzaamheid is 'existentiële eenzaamheid'. Dat is een langdurig gevoel te hebben van grote emotionele afstand tussen mensen. Deze pijnlijke eenzaamheid kan gevoelens oproepen als: depressiviteit, somberheid, gevoelens van rouw, angst, verdriet, boosheid, emotionele verwarring. Psychologische hulp en/of relatietherapie kan hierbij een veilige situatie bieden om verborgen gevoelens bespreekbaar te maken en te bevrijden van eenzaamheid.


Terug naar boven.

12: Hoe kun je meer jezelf worden in relatie met je partner?

Gezond jezelf kunnen zijn door: 'differentiatie'! Differentiatie is het inzicht en vermogen om gezond jezelf en tegelijkertijd emotioneel en lichamelijk jouw partner nabij te kunnen zijn. Je kunt je eigen koers bepalen en jouw partner daarin te kunnen betrekken. Als  een relatie of huwelijk goed kan differentiëren dan ben beter bestand tegen tegenslag en is de kans opo vastlopen in het contact klein!

Als je relatie niet voldoende emotionele en lichamelijke ruimte neemt < > krijgt, dan kun je daar hinder van ondervinden. Dat kun je merken aan: chronische vermoeidheid, piekeren, lusteloosheid, eenzaamheid, te voorzichtig in contact met je partner, teveel toegeven, niet oprecht durven zijn, strijd uit de weg gaan, teveel op zekerheid zitten, vermijding van gedrag om 'iets' te voorkomen. Dit is een veelvoorkomend probleem in relaties en meestal niet te vermijden. De reden is dat je samen vaste patronen ontwikkelt, die vaak onbewust in stand worden gehouden. Vaste patronen hebben ook een positieve functie, ze zorgen voor zekerheid en overzicht in relaties. Je weet voor een belangrijk deel waar je aan toe bent.

Als er patronen zijn in de relatie die ontwikkeling tegenhouden, dan is de kans groot dat het gaat wringen tussen jullie. Er kunnen moeilijk situaties ontstaan met stiltes en ruzie. Ruzie is bijna nooit een effectieve manier gebleken om relatieproblemen op te lossen. Wat werkt dan wel? De kunst is samen duidelijk krijgen wat er achter die ruzies schuil gaat. Maar hoe krijg je dat voor elkaar en blijf je uit de strijd? In dat geval kan het bijzonder welkom zijn om mij als relatietherapeut in te huren om met jullie mee te denken en doen, problemen verhelderen, duidelijkheid creëren, ontdekken wat je nodig hebt aan steun en tips om weer vooruit te kunnen...


Terug naar boven.