Over mij - Reëel in Relatietherapie | Huwelijkstherapie

Jan Duits - Relatietherapeut, Huwelijkstherapeut, Gestalttherapeut

Jan Duits is als relatietherapeut werkzaam in onder andere Zeist, Utrecht en Amersfoort.

Mijn naam is Jan Duits. Ik ben gespecialiseerd in huwelijks- en relatietherapie en heb een eigen praktijk in Zeist. Mijn ervaring strekt zich uit over meer dan 25 jaar. Heel veel mensen, die het om verschillende redenen moeilijk hadden, heb ik mogen begeleiden en verder kunnen helpen. Leeftijd speelt voor mij geen rol, ieder mens kan veranderen ongeacht levensfase en situatie. 

Dat het leven, het huwelijk, een relatie niet altijd vlotjes verloopt zal je niet vreemd voorkomen. En soms kan 'het' gewoon erg tegenzitten of kun je zo verrast worden, dat het moeilijk is om positief te blijven. Ik denk aan situaties als: de gemoederen met je partner lopen te hoog op, ergernissen die blijven 'rondzingen', sommige gedragingen bij je partner waar je moeite mee hebt, emoties waar je geen grip op krijgt, een ingrijpende gebeurtenis, verliefdheid: 'wat nu?', familieperikelen, problemen rond opvoeding,  onvervuld verlangen, sleur, te weinig intimiteit.

Over onmacht en 'niet weten' als je bent vastgelopen

Mijn ervaring is dat ruzies en terugkerende problemen in een relatie of huwelijk, vaak ontstaan door onmacht, het 'niet weten'. Dat 'niet weten' zorgt er dan voor dat je in eenzelfde soort van emotioneel reageren gevangen komt te zitten. Je probeert het op te lossen maar het lukt niet. Emoties kunnen hoog oplopen tussen partners, soms komt dat zomaar uit de lucht vallen. Het omgekeerde gebeurt ook vaak: emoties en gevoelens die ingehouden worden, niet praten, zorgen worden niet gedeeld.

Gedrag heeft altijd een reden, maar omstandigheden kunnen soms zo complex zijn dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Je ziet geen mogelijkheden meer, past je aan of legt je bij de situatie neer, of je probeert het opnieuw met een grote kans op herhaling. Dat wil je natuurlijk niet, maar wat moet je dan? 

Meest gestelde vraag aan mij

Partners in relatie/huwelijk kunnen pijnlijk vastlopen in het contact. Dat is verre van fijn als het vaker gebeurt. Wat is of gaat er dan mis 'tussen-jullie-beiden'? Wat heb je dan nodig om zo'n nare toestand -blijvend- te voorkomen? Dat is een veelgestelde vraag bij de start van relatietherapie aan mij. Mijn ervaring is dat de eerste therapiesessies vaak al snel wat meer duidelijkheid geven (jezelf uit kunnen spreken, nieuwe aandacht ervaren, merken dat verandering mogelijk is). Dat zijn de eerste signalen van positieve verandering door toegenomen 'wederkerigheid'. Wederkerigheid tussen partners is een belangrijke sleutel voor een fijne en succesvolle relatie. Dit betreft geen simpele oplossing, maar is voor de lange termijn zeer zeker de moeite waard om er samen aan te werken.

NB: ik wil hier wel de kanttekening maken dat relatietherapie geen garantie is dat je bij elkaar blijft, hoewel het jullie relatie kan verstevigen en de kans op een nieuwe start samen aanmerkelijk vergroot. Een relatiecrisis is zeer zeker ook een kans om er sterker uit te komen. Soms loopt het anders, als er wordt  besloten niet verder te gaan samen. Er zal afscheid genomen moeten worden. Ook bij dat proces kan ik ondersteuning geven en jullie van dienst zijn bij de geheel nieuwe situatie. Hoe dan ook, je hoeft jezelf niet te verwijten dat ​je er niet alles aan gedaan hebt. 

Wederkerigheid is het toverwoord, in mijn visie

Wederkerigheid kan iedereen leren, of liever gezegd: meer bewust worden gemaakt. Je bent er eigenlijk iedere dag al mee bezig, alleen heb je er -vermoed ik-  nog geen werk van gemaakt. Bij het aan jezelf en/of je relatie werken hanteer ik twee uitgangspunten, te weten: 1) Engagement (motivatie); 2) Vertrouwen. Bij relatietherapie is de opdracht om aan nieuwe wisselwerking met je partner te werken, waarmee problemen kunnen worden opgelost en de relatie kan groeien. Wederkerigheid houdt nooit op en wordt alsmaar gemakkelijker als je er samen aandacht aan blijft geven. 

Hoe ik dat weet?

Sinds ik mij kan heugen hou ik me bezig met het menselijk bestaan, hoe mensen in elkaar zitten, waarom we doen wat we doen en hoe ik als therapeut de beste ondersteuning kan geven. Zoals gezegd heb ik al vele jaren een praktijk als huwelijkstherapeut / relatietherapeut en gestalt-psychotherapeut (bij persoonlijke levensvragen en problemen van depressieve aard). Ik zie mensen als relationele wezens: we hebben anderen nodig om te kunnen groeien in leven en relatie (leren, verbinden, verwerven, behouden).

​Inspiratie, scholing, supervisie

Mijn inspirerende vak heb ik geleerd vanuit: diepgaande interesse, levenservaring (niets menselijks is mij vreemd), verdiepende  scholingen, individuele leertherapie, diverse trainingen, intervisie met collega's, en supervisie van de beste supervisoren die op mijn pad kwamen. Sinds enige tijd bespreek ik casuïstiek uit de praktijk en mijn rol als therapeut, met supervisor Jan Lens. Voorheen heb ik 15 jaar lang supervisie gekregen van Georges Wollants (auteur van: Gestalttherapy, Therapy of the situation).

​Bronnen van mijn visie en werkwijze

Uiteraard mag de theorie niet ontbreken. Kurt Lewin (pionier van de gestalttherapie) zei hierover: 'Niets is zo praktisch als een goede theorie'. Ik heb veel gelezen en bestudeerd. Ik noem hier de stromingen die mij het meest hebben geïnspireerd en gevormd: 'De Gestalttherapie', 'Emotionally Focused Therapy - EFT (Sue Johnson)', 'Intiem converseren voor huwelijkspartners en partnerrelaties (Dan Wile)', 'Liefde is een werkwoord (Alfons van Steenwegen)', 'Emotiegerichte Psychotherapie / Facilitating Emotional Change (Lesly Greenberg)', 'Differentiatie, wederkerigheid en seks binnen het huwelijk en in partnerrelaties (David Schnarch en Esther Perel)', 'De 7 pijlers van een goede relatie (John Gottman)'.

Wat anderen zeggen

Mensen ervaren mij als begripvol en betrokken, snel vertrouwd en stap-voor-stap tot de kern kunnen komen, niet eindeloos over de problemen praten, te kijken naar wat goed gaat ook, respectvol confronterend soms, met humor tussendoor. 'Hij zet je aan het ‘werk’ zonder het gevoel te krijgen dat je aan het werk bent, oplossingen geeft hij niet (die ontdek je zelf zodra je op het goede spoor bent)'.

Heb je een vraag?

Stuur mij gerust een mail: janduits@reeel.nl

Als je wilt kan ik terugbellen om je vraag te bespreken. Dit is gratis en vrijblijvend. Wil je hier gebruik van maken, geef dan ook even jouw telefoonnummer door.

AVG in mijn praktijk – de hoofdlijnen:

In mijn praktijk worden géén persoonsgegevens of persoonlijke gegevens voor andere doeleinden dan genoemde verwerkt of uitgewisseld met derden. Je gegevens zijn beveiligd tegen onbevoegde toegang. De wettelijk bewaartermijn is 15 jaar.
Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden. Ook heb je recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
Informatie aan derden kan alleen worden doorgegeven als jij daar toestemming voor geeft.

Mijn registraties:

Ik ben als Gestalt Psychotherapeut en Relatietherapeut geregistreerd bij:

NVAGT - Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalt Therapie

NVAGT

Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalt Therapie

EAGT - Europese vereniging voor gestalttherapie

EAGT

European Association for Gestalt Therapy

RBCZ - Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg

RBCZ

Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg

Registerplein - Kwaliteitskeurmerk Sociaal Professionals

Registerplein

Kwaliteitskeurmerk Sociaal Professionals

Mijn code AGB: 90-040930
Praktijkcode: 90-19324

NVAGT-beroepscode: over verantwoordelijkheid, zorgvuldigheid, vakbekwaamheid, klachtrecht, etc

Kamer van Koophandel: 58020632

BTW-nummer: 93704264B 01