Over mij - Reëel in Relatie therapie | Huwelijks therapie

Jan Duits - Relatietherapeut, Huwelijkstherapeut, Gestalttherapeut

Jan Duits is als relatietherapeut werkzaam in onder andere Zeist, Utrecht en Amersfoort.

Mijn naam is Jan Duits. Ik ben gespecialiseerd in huwelijks- en relatietherapie en heb een eigen praktijk in Zeist. Mijn ervaring strekt zich uit over meer dan 25 jaar. Heel veel mensen, die het om verschillende redenen moeilijk hadden, heb ik mogen begeleiden en verder kunnen helpen. Leeftijd speelt voor mij geen rol, ongeacht problematiek, levensfase of situatie zie ik altijd mogelijkheden om vooruit te komen.

Dat het leven kan tegenzitten, een huwelijk of relatie tussen mensen niet altijd soepel verloopt, zal je niet verbazen. Soms zijn er momenten of periodes dat 'het' gewoon heel erg kan tegenzitten. Of dat je door een gebeurtenis zo emotioneel geraakt bent, dat het niet meer lukt om te herstellen. Ik denk bijvoorbeeld aan situaties als: de gemoederen met je partner lopen te hoog op, ergernissen die blijven 'rondzingen', sommige gedragingen bij je partner waar je moeite mee hebt, emoties waar je geen grip op krijgt, een ingrijpende gebeurtenis, verliefdheid: 'wat nu?', familieperikelen, problemen rond opvoeding,  onvervuld verlangen, sleur, te weinig intimiteit...

Over onmacht en 'niet weten' als je bent vastgelopen

Mijn ervaring is dat ruzies en terugkerende problemen in een relatie of huwelijk, vaak ontstaan door onmacht, het 'niet weten'. Dat 'niet weten' zorgt er dan voor dat je in eenzelfde soort van emotioneel reageren gevangen komt te zitten. Je probeert het op te lossen maar het lukt niet. Emoties kunnen hoog oplopen tussen partners, soms komt dat zomaar uit de lucht vallen. Het omgekeerde gebeurt ook vaak: emoties en gevoelens die ingehouden worden, niet of te weinig praten, je weet niet wat er in de ander omgaat...

Ons gedrag heeft altijd een reden, actie < > reactie. Soms overzie je het niet meer, er gebeurt zoveel, er is zoveel gebeurt...  je ziet door de bomen het bos niet meer. Wat kun je nog doen? Je weet het niet meer, zit vast in een patroon, alles herhaalt zich, steeds weer, je merkt dat je niet meer verder komt, je bent vastgelopen. Dat wil je natuurlijk niet, maar hoe kan het anders, beter? 

Wat gaat er mis?

Partners in relatie/huwelijk kunnen pijnlijk vastlopen in het contact. Dat is verre van fijn als het vaker gebeurt. Wat is of gaat er dan mis 'tussen-jullie-beiden'? Wat heb je dan nodig om zo'n nare toestand -blijvend- te voorkomen? Dat is een veelgestelde vraag bij de start van relatietherapie aan mij. Mijn ervaring is dat de eerste therapiesessies vaak al snel wat meer duidelijkheid geven, merken dat door een nieuwe ervaring verandering mogelijk is. 'Wederkerigheid' in je relatie / huwelijk is een belangrijke vaardigheid voor nu en de lange termijn. Omdat je in therapie al snel merkt wat ik hiermee bedoel, kun je er in de thuissituatie ook verder mee aan de slag.

Kanttekening: hoewel relatietherapie de kans op verbetering enorm vergroot, kan ik niet met zekerheid zeggen dat problemen zullen worden opgelost. Echter, ik ben positief ingesteld om samen met jullie op zoek te gaan naar mogelijkheden die jullie relatie of huwelijk vooruit kan helpen. Ik geloof in de veerkracht van mensen in relatie en huwelijk... ('Liefde is werkwoord', zegt Fons van Steenwegen). Een relatiecrisis is zeer zeker ook een motiverende kans om er zowel persoonlijk als samen, sterker en begripvoller uit te komen. 

Wederkerigheid in de relatie is het toverwoord

De kracht van iedere relatie of huwelijk is: wederkerigheid! Het is veruit de meest effectieve oplossing van omgaan met elkaar. 

In mijn werkwijze  reik ik tips en mogelijkheden aan, maar geef ik vooral noodzakelijk ondersteuning om jullie wederkerigheid te versterken. Mijn uitgangspunt is dat jullie relatie zoveel mogelijk het onderwerp van gesprek is. Samen werken aan 'goede' communicatie', de dialoog aangaan,  opdat jullie relatie zich verder kan verdiepen en dat jij je er persoonlijk ook steeds beter bij gaat voelen (uiteraard).

Hoe ik dat weet?

Sinds ik mij kan heugen hou ik me bezig met het menselijk bestaan, hoe mensen in elkaar zitten, waarom we doen wat we doen en hoe ik als therapeut de beste ondersteuning kan geven. Zoals gezegd heb ik al vele jaren een praktijk als huwelijkstherapeut / relatietherapeut en gestalt-psychotherapeut (bij persoonlijke levensvragen en problemen van depressieve aard). Ik zie mensen als relationele wezens: we hebben anderen nodig om te kunnen groeien in leven en relatie (leren, verbinden, verwerven, behouden).

​Mijn inspiratiebron, scholing, supervisie

Mijn inspirerende vak heb ik geleerd vanuit: diepgaande interesse, levenservaring (niets menselijks is mij vreemd), verdiepende  scholingen, individuele leertherapie, diverse trainingen, intervisie met collega's, en supervisie van de beste supervisoren die op mijn pad kwamen. Sinds enige tijd bespreek ik casuïstiek uit de praktijk en mijn rol als therapeut, met supervisor Jan Lens. Voorheen had ik 15 jaar lang supervisie van Georges Wollants (auteur van het boek: 'Gestalttherapy, Therapy of the situation').

​Meer over mijn inspiratiebronnen 

Belangrijk voor mijn manier van werken vind ik dat er een theoretisch draagvlak moet zijn. Kurt Lewin (een pionier van gestalttherapie) stelde lang geleden: 'Niets is zo praktisch als een goede theorie'. Ik heb deze slogan ter harte genomen en ben ik onophoudelijk blijven lezen, kijken, bladeren, verdiepen, bespreken, bestuderen, toepassing voor mezelf en in mijn praktijk.

Welke stromingen hebben mij in mijn ontdekkingstocht het meest geraakt om mee te werken? Dat is in de eerste plaats de gestalttherapie. Ik ben zo'n 35 jaar geleden met gestalttherapie in aanraking gekomen en dat heeft mij sindsdien niet meer losgelaten. Het is voor mij de meest waardevolle inspiratiebron gebleven.

Essentiele kenmerken van gestalttherapie zijn: de beleving van de situatie hier-en-nu (dat is voor iedereen altijd anders, niemand heeft dezelfde beleving, ieder mens is uniek); gewaar te zijn van jezelf in contact/relatie met de ander, het andere;  de mens niet zozeer te zien als individu, maar meer als zijnde deelgenoot van de reële situatie; we zijn relationele wezens en staan aldoor in verbinding met onze omgeving.  Mijn conclusie: Gestalttherapie is contacttherapie en relatietherapie, rekening houdend met alle invloeden van de totale situatie!

Mijn professionele kennis en aanpak heb ik verder geïntegreerd  met: 'Emotionally Focused Therapy - EFT' van Sue Johnson"; 'Intiem converseren in partnerrelaties' van Dan Wile; 'Liefde is een werkwoord' van Alfons van Steenwegen; 'Emotiegerichte Psychotherapie / Facilitating Emotional Change van Lesly Greenberg; 'Differentiatie, wederkerigheid en seks binnen het huwelijk en in partnerrelaties'  van David Schnarch en Esther Perel; 'De 7 pijlers van een goede relatie' van John Gottman.

Wat anderen zeggen

Mensen ervaren mij als begripvol en betrokken, snel vertrouwd en stap-voor-stap tot de kern kunnen komen, niet eindeloos over de problemen praten, te kijken naar wat goed gaat ook, respectvol confronterend soms, met humor tussendoor. 'Hij zet je aan het ‘werk’ zonder het gevoel te krijgen dat je aan het werk bent, oplossingen geeft hij niet (die ontdek je zelf zodra je op het goede spoor bent)'.

Heb je een vraag?

Stuur mij gerust een mail: janduits@reeel.nl

Als je wilt kan ik terugbellen om je vraag te bespreken. Dit is gratis en vrijblijvend. Wil je hier gebruik van maken, geef dan ook even jouw telefoonnummer door.

AVG in mijn praktijk – de hoofdlijnen:

In mijn praktijk worden géén persoonsgegevens of persoonlijke gegevens voor andere doeleinden dan genoemde verwerkt of uitgewisseld met derden. Je gegevens zijn beveiligd tegen onbevoegde toegang. De wettelijk bewaartermijn is 15 jaar.
Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden. Ook heb je recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
Informatie aan derden kan alleen worden doorgegeven als jij daar toestemming voor geeft.

Ik ben als Gestalt Psychotherapeut en Relatietherapeut geregistreerd bij:

NVAGT - Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalt Therapie

NVAGT

Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalt Therapie

EAGT - Europese vereniging voor gestalttherapie

EAGT

European Association for Gestalt Therapy

RBCZ - Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg

RBCZ

Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg

Registerplein - Kwaliteitskeurmerk Sociaal Professionals

Registerplein

Kwaliteitskeurmerk Sociaal Professionals

Mijn code AGB: 90-040930
Praktijkcode: 90-19324

NVAGT-beroepscode: over verantwoordelijkheid, zorgvuldigheid, vakbekwaamheid, klachtrecht, etc

Kamer van Koophandel: 58020632

BTW-identificatienummer: NL001343783B83