top image

Inspiratie

Creativiteit

 

Creatief je eigen weg gaan

Van nature hebben we heel veel creativiteit, kennis, liefde en kracht in ons. Ik wil het hier over creativiteit hebben. Veel mensen denken dan al gauw aan schilderen, muziek maken, schrijven en andere kunstzinnige zaken. Je hoeft echter geen CreaBea te zijn, om toch creativiteit te hebben. Creatief zijn heeft ook te maken met creatief denken, denken in mogelijkheden, soms out-of-the-box. Ik zie creativiteit vooral als een levenskunst, dat helpt om creatief met anderen om te gaan. Sociale creativiteit helpt ons ook door allerlei situaties heen, een zeer bijzondere eigenschap dus. Zonder creativiteit komen we nergens, maar gelukkig is ieder mens creatief op zijn of haar eigen wijze.

Kunstenaars

Een kunstenaar uit zich via hetgeen hij ‘schept’. Bij sommigen lijkt dit een geheel onbewust proces. Zoals bijvoorbeeld een schilder die het model of de natuur observeert, en daarna weergeeft op een manier die hij/zij passend vindt, expressief, impressief, naïef….  Een mix van buitenwereld en binnenwereld. Soms meteen op het moment dat het ‘waargenomene’ nog in beeld is, soms pas later, thuis in het schildersatelier.

De kunst van het bewust reageren

Een reactie op een (ingewikkelde) situatie  is hiermee te vergelijken. Iemand merkt ‘iets’ op, een object of subject (mens). Observeren doen we doorlopend, al dan niet bewust, de wereld om ons heen; andere personen, ruimte, klank, kleuren, geuren, sfeer, etc. We proeven en verwerken wat tot ons komt en hoe het ons raakt, waakzaam en nieuwsgierig tegelijk in je wereld aanwezig zijn. Dit noem ik gewaarzijn.

Ook kunnen mensen hun binnenwereld ‘gadeslaan’: eigen gevoelens, lichamelijke sensaties, gedachten, associaties. Ook dit is gewaarzijn. Op al deze indrukken geeft men een reactie.

Reactie ontstaat vaak impulsief, soms razendsnel, bijvoorbeeld: Ik merk iets, ruik iets vreemds of hoor iets onheilspellendst? Maar wat is het? Maakt het me bang? Angst geeft aan dat er iets bijzonders of belangrijks gaande is. Wat volgt? Extra waakzaamheid…, ik  zet mijn gewaarzijn verscherpt in op de situatie.  Al mijn zintuigen zijn actief: ogen opengesperd, oren gespitst, reukzin vergroot. Alles wat nodig is om te helpen juist te handelen. Als de emotie krachtig is, reageer je meestal vanuit je middenbrein: Vechten, Vluchten, Verstijven (ofwel beVriezen): een automatische, primaire reactie. Dat is menselijk.

Naar een creatieve oplossing: de herstelpoging

Soms reageer je na een (korte) pauze. In deze minipauze heb je tijd om informatie uit het nu, de gewekte emoties, herinneringen en kennis van vroeger, en opkomende /associërende gedachten te laten samenwerken. Zo kun je jezelf helpen een passende oplossing te vinden. In die associaties zit het creatieve potentieel. Echter deze komen pas naar boven als je ‘gewaar bent’.

Als voorbeeld: Als ik de tijd heb of neem om aandacht te geven aan gewaarwordingen van Buiten en Binnen, schakel ik het hele brein (cortex) in en zijn de mogelijkheden veel groter. Het helpt mij het juiste te doen. Bijvoorbeeld: ik sta in een bootje, plots wankel ik. Mijn lichaam spant door schrik. Ik herken dit in een flits, en zie mogelijkheden om de situatie te redden door een mooie duik in het water, in plaats van vanuit bevriezing een ongelukkige val te maken.

Andere situatie: bij oplopende spanning tussen man en vrouw, gaf de één gewoonlijk een snauw. Na het opmerken van die spanning bij jou of de ander, kun je er voor kiezen een originele grap te maken als poging om de vervelende situatie te relativeren, waardoor jullie gesprek (waar ging dat eigenlijk over?) weer op gang kan komen. Als dat is gelukt, dan mag je jezelf en je partner feliciteren met een geslaagde herstelpoging. Kijk elkaar opnieuw aan en voel na hoe je weer positief verder kunt.

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someoneShare on LinkedIn
mei 1st, 2017 admin
e