top image

Individuele Gestalt Psychotherapie

Gaat het niet zo goed met je? Loop je vast in je werk, misschien een burn-out, vaak emotioneel, soms te kwetsbaar, weet je niet hoe je het beste verder kunt?

Heb je een relatie of ben je getrouwd. Denk je regelmatig: ‘is dit wat ik wil en zou het weer goed kunnen komen. Is verandering mogelijk’? 

Wat je ook bezig houdt, ik denk dat mijn specialiteit ‘gestalt-psychotherapie’ het reële antwoord kan geven op jouw zeer persoonlijke vragen en moeilijkheden. Steun waar je direct iets aan hebt. Duidelijkheid scheppen, emotionele vrijheid creëren, nieuw inzicht, beter contact, nieuwe mogelijkheden zien. Het kan!

Waar je ook mee zit of geconfronteerd wordt, door mijn directe manier van werken krijg je snel inzicht en ontdek je als vanzelf wat jij nodig hebt en aan kunt (zelfvertrouwen en veerkracht).

Gestalttherapie is stapsgewijs jouw weg vrijmaken door situaties beter te leren begrijpen en doorzien. Mijn psychologische steun heeft tot doel om jou in staat te stellen weer heerlijk helder te kunnen denken en doen (vrijheid herwinnen). Ik ga niet te lang stilstaan bij wat niet goed gaat, maar geef veel reële aandacht om te ontdekken wat jij nu nodig hebt aan nieuw inzicht dat echt toegevoegde waarde heeft.

Persoonlijke groei betekent bij mij: je situatie doorgronden, jouw mogelijkheden vergroten, emotionele draagkracht verstevigen en het ‘gewaarzijn’ van jezelf in relatie tot anderen verfijnen. Belangstelling? 

 

iStock_000014755278Small

Afspraak maken

 

Gratis kennismaken?

 

Mijn tarief is € 85 (individueel consult van 1 uur, als reële investering voor jouw persoonlijke groei).

Afhankelijk van je financiële situatie is korting bespreekbaar.

Je krijgt een factuur die bij je ziektekostenverzekering ingediend kan worden. Betaling kan contant, anders binnen 14 dagen na de factuurdatum. De meeste ziektekosten-verzekeraars vergoeden een belangrijk deel, mits je aanvullend verzekerd bent.

Wil je meer informatie, klik hier >  heb ik recht op vergoeding van mijn ziektekostenverzekeraar?

Andere mogelijkheden voor vergoeding van therapie zijn: Het PGB en/of jouw werkgever. Veel werkgevers zijn bereid om werknemers te helpen. Hiervoor kan ik een concreet aanbod doen, gericht op kortdurende therapie (5 tot 8 sessies).

Wijzigingen voorbehouden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan bovenstaande informatie.

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someoneShare on LinkedIn
mei 31st, 2017 reeel
e